Sogndal: Look to Førde!

«Reguleringsplan av 14. oktober 1981: Optimal bruk av attraktiv elvebredd i Førde sentrum» er interessant lesnad – og inneheld mange gode tankar om bygdearkitektur som sogndølene bør ta til seg i sine strandsoneplanar.

Attraktiv elvebredd, fin parkeringsplass.

Attraktiv elvebredd, fin parkeringsplass.

Eg siterer:

«Elvebredden i Førde bør først og fremst nyttast til å legge til rette for parkering for dei mange planlagde kjøpesenter. Området høver dårleg til folkeaktivitetar,  som uterestaurantar et. al. jordsmonnet her skal vere særleg høveleg til dette formål, asfaltering er ikkje naudsynt. Ein regulering med bilen i sentrum vil også gi ei optimal løysing for varelevering til butikkane.»

/Elvebredd-Førde-2.jpg

/Elvebredd-Førde-2.jpg

/Elvebredd-Førde-4.jpg

/Elvebredd-Førde-4.jpg

/Elvebredd-Førde-3.jpg

/Elvebredd-Førde-3.jpg

comments powered by Disqus