Mr Doob: Meistaren av HTML5

Det finst ein kar der ute som overgår det meste av det som finst av demonstrasjonar av dei nye sakene i HTML versjon 5. Eg mistenker han har Facebook, Google… på dørene dagleg.

Og gjer det med ein HTML5-kombatibel nettlesar, som t.d. Chrome. Biletet i denne posten er mitt vesle forsøk på å lage ei teikning i eitt av hans verktøy.

comments powered by Disqus