Å flytte ein trikkestopp

Ruter eller Oslo sporveier (kva dei no enn heiter) har flytta trikkestoppen på Skøyen 100 meter mot sentrum. Dette er skilta og er sikkert gjort av ein god grunn.

Mann på skinnegang.

Mann på skinnegang.

Men på desse 100 metrane støter ein på eit gjerde, som betyr at ein må ut i skinnegangen for å kome seg fram. Kollektivtransport i Oslo er ein risikosport.

Ja, lat oss sette opp eit gjerde for å gjere det vanskeleg.

Ja, lat oss sette opp eit gjerde for å gjere det vanskeleg.

comments powered by Disqus