Implementasjonen av Ruter si sanntidsløysing

Eg stod ein halv time og venta på trikken i ettermiddag, såg teljaren på Ruter si sanntidsløysing gå mot null tre gonger.

Pussig, tenkte eg. Så fekk eg tak i kjeldekoden (eller, det kan vel hende at skreiv denne i sjølv etter å ha frose på ein trikkestopp i ein halv time).

package no.ruter.sanntid;

import java.util.Random;

import static no.ruter.sanntid.SanntidUtils.*;

public class RuterSannTid {

  public void sannTid() {
    // TODO: Støtte for 5 og 20 min. mellom trikkene
    // TODO: Hva med søndager, helligdager etc.?
    int minutterMellomTrikkene = 10;
    Random rnd = new Random(System.currentTimeMillis());

    while (true) {
      int minutterAaVente = minutterMellomTrikkene;
      oppdaterTekst(String.valueOf(minutterAaVente));
      while (isNotTrikkenKommet()) {
        if (minutterAaVente == 0) {
          // forsinka!!
          minutterAaVente = (rnd.nextInt(10) + 1);
        }
        waitEttMinutt();
        minutterAaVente--;
        String nyTekst = minutterAaVente == 0 ? 
          "nå" : String
            .valueOf(minutterAaVente);
        oppdaterTekst(nyTekst);
      }
    }
  }

  // TODO Denne vil stemme i de fleste tilfeller, men vi bør
  // vel hoste opp noe bedre? GPS?
  // Bernhard 2009-01-23: Hva med solceller? Alle trikkene
  // har frontlys!
  // Ted Johnny 2011-02-12: Vi testa solceller. Tanken er
  // god; problemet er at også personbiler har frontlys!!
  private boolean isNotTrikkenKommet() {
    return true;
  }
}
comments powered by Disqus