Ei bygde-IT-bedrift sitt andlet på nettet

Dei fekk gründerprisen i 2012, men på verdsveven ser det stille ut for Yast, nLink og Rocketfarm.

I alle fall om ein skal tru deira eigen presentasjon. Og det må ein vel – IT-selskap har vel aldri vore beskjedne med å spele opp på sin eigen trompet.

Dei tre selskapa – som eg forstår i røynda er eitt selskap – og som alle har kontora sine ved fotballstadion til Sogndal fotball, gir anten eit fråværande, svært minimalistisk eller svært aldrande uttrykk på verdsveven:

nlink.no

nlink.no

Rocketfarm.no

Rocketfarm.no

http://www.yast.com/press/

http://www.yast.com/press/