Implementasjonen av Ruter si sanntidsløysing

Eg stod ein halv time og venta på trikken i ettermiddag, såg teljaren på Ruter si sanntidsløysing gå mot null tre gonger.

Pussig, tenkte eg. Så fekk eg tak i kjeldekoden (eller, det kan vel hende at skreiv denne i sjølv etter å ha frose på ein trikkestopp i ein halv time).

Er nynorsken rota til alt vondt?

Dette innlegget er eit svar til systrendingen Øystein A. Vangsnes sin kronikk med motsett forteikn. Han samanstiller gode levekår med nynorsk språkføring. Dette er sjølvsagt rett, men av andre grunnar enn dei Vangsnes dreg fram.

Ivar Aasen

Ivar Aasen

Å flytte ein trikkestopp

Ruter eller Oslo sporveier (kva dei no enn heiter) har flytta trikkestoppen på Skøyen 100 meter mot sentrum. Dette er skilta og er sikkert gjort av ein god grunn.

Mann på skinnegang.

Mann på skinnegang.

Optimal plassering av eit portrett

WikiMedia samlar inn pengar, og har valgt å venstrejustere kampanjeportretta rett over artikkeltittelen i Wikipedia.

Skjermdump frå engelsk Wikipedia.

Skjermdump frå engelsk Wikipedia.

Dette har fått fleire til å rynke på nasen.

Mr Doob: Meistaren av HTML5

Det finst ein kar der ute som overgår det meste av det som finst av demonstrasjonar av dei nye sakene i HTML versjon 5. Eg mistenker han har Facebook, Google… på dørene dagleg.

Les Feuilles mortes

Les Feuilles mortes, autumn leaves, døyande blad. Det er haust i Oslo. Dette er Uranienborgparken: