2018 på 60 sekundar

Videoen er 2018 oppsummert på 60 sekundar med litt vakker musikk til, om eg må seia det sjølv.

Alle foto: Bjørn Erik Pedersen

Musikken er spelt på ein AKAI EWI USB, synthen er OBXD (ein Oberheim-simulator) og harmoniane kjem frå Robby Kilgore sin Rotator plugin.