Han son til han
gitaristen i Tusenfryd,
han kan spela piano!

I Sogndal storband er det sønene som imponerer mest.

På storbandet sin konsert under Sognajazz laurdag var det son til gitaristen og instrumentkremmaren på Loftet, son til Hovlanden frå Lærdal som eg gjekk på Gymnaset i lag med – og son til elektrikar-Svein på Kvåle.

Toccata og fuge
på Hanehaug

Sogn Avis-redaktør Jan Inge Fardal måtte i dag forklara både hol i orgelutdanninga og dalande opplagstal.

No er ikkje mine geografikunnskaper verre enn at eg veit at det er ei stund sidan avisredaksjonen heldt til på Hanehaug, men kva gjer ein vel ikkje for ei overskrift med litt spenst i.

Opninga på J.S. Bachs Toccata og fuge i D-moll, BWV 565.

Opninga på J.S. Bachs Toccata og fuge i D-moll, BWV 565.

Usikre peikarar i Go

Go, eller Golang, er programmeringsspråka sin Ferrari. Men også her finst det ein brems, og då kan du ta turen ut i usikkert terreng.

Eg skriv kan – dette er ikkje eit råd. Dette er meir eit døme på dei mange fine krinkelkrokane som finst i Go-landskapet.

Dette skal mellom anna handle om usikre peikarar, eller som det heiter på fint, unsafe pointers.

Drøft i veg, men
bygg ei gangbru no!

Høgskulekollegaene og innflyttarane Georg Arnestad og Anne Tibballs drøftar framtida til Sogndalsfjøra i spaltene til Sogn Avis.

Desse to har skulane og må gjerne drøfta til dei blir håse, men det er tiltak dei veit må på plass.

Ingebjørg Bratland er ei ung Alison Krauss

Ingebjørg Bratland sin julekonsert på rikskringkastinga sin hovudkanal vetle julaftan fekk tankane til å vandra mot den amerikanske bluegrass-legenda Alison Krauss.

Det er tjue år mellom dei i alder, men den rett fram klokkeklåre stemma er eitt av fleire felles trekk.

Olav Stedje,
Ragnar Hovland
og meg

Ragnar Hovland og Olav Stedje møttest gjennom min tabloide avisartikkel.

Dette les eg av ei av Ragnar Hovland sine tankerekkjer i ei avis austaføre.